ΕΛΟΚ-Προτάσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   ΟΦΕΛΟΣ   ΚΕΙΜΕΝΟ

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι σωστή και μας βρίσκει σύμφωνους αρκεί να μην καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και  να μην παρεμποδίζει  την οικονομική ανάπτυξη.  Στην σημερινή μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα μας, αποτελεί έγκλημα να μην συνεκτιμηθούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί ανόητοι, στενόμυαλοι και άκαρδοι που αδιαφορούν  για την οικονομική κατάσταση τόσων συνανθρώπων τους που πολλές φορές φθάνει σε ακραίες καταστάσεις  και εμποδίζουν ενέργειες  και πολιτικές που θα έδιναν μια μικρή τόνωση στην οικονομία.

Προτείνουμε λύσεις  που προστατεύουν το περιβάλλον,  προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα όχι απλώς διατηρούν τα δάση αλλά και τα αυξάνουν.  Κάποιες πολιτικές που προτείνουμε εφαρμόζονται ήδη σε ανεπτυγμένες χώρες.  Ο σκοπός μας δεν είναι να βλάψουμε το περιβάλλον αλλά να το προστατέψουμε.

Αλλαγή  ορισμού δασικής έκτασης και κατηγοριοποίση  Δεν μπορεί αγροκτήματα με τρία πεύκα η λίγους θάμνους να χαρακτηρίζονται δασικά, ούτε όλες οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο. Χρειάζεται να αλλάξει ο  παράλογος ορισμός της δασικής έκτασης και να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση.  Επίσης χρειάζεται να αλλάξει η ημερομηνία των  αεροφωτογραφιών γιατί συχνά στις παλιές αεροφωτογραφίες δεν φαίνεται καλά εάν τα δένδρα είναι πεύκα η ελιές.  Στη συνέχεια πρέπει να γίνει κατάρτιση δασικών χαρτών  μαζί με κατηγοριοποίηση δασικών εκτάσεων.  Με ένα ορθολογικότερο ορισμό αρκετές από τις αμφισβητούμενες  εκτάσεις θα χαρακτηριστούν γεωργικές.

Οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας  Δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται χιλιάδες πολίτες στα δικαστήρια με  λίγες πιθανότητες επιτυχίας για να αποδείξουν ότι το ακίνητο που αγόρασαν με νομιμότατες διαδικασίες τους ανήκει. Είναι δυνατόν να περιμένουμε επενδύσεις στη χώρα μας, όταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των εκτός σχεδίου ακινήτων, κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα;  Πρέπει να γίνει έλεγχος  τίτλων και  όσοι είναι νόμιμοι να περάσουν οριστικά στους ιδιοκτήτες τους μέσω του Κτηματολογίου. Επίσης  θα πρέπει να να τακτοποιηθούν οι τίτλοι για κάποιες περιπτώσεις χρησηκτησίας.

Οριστικός καθορισμός και αλλαγή χρήσεων γης   Πρέπει οριστικά να λήξει αυτή η ασάφεια που επικρατεί. Πρέπει κάποιος να γνωρίζει τι αγοράζει και να ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.   Εκτός απο τα προβλήματα και τη αδικία που δημιουργεί, στοιχίζει πολύ ακριβά σε χαμένες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να αλλάξει η χρήση γης.

Εντάξεις σε σχέδια πόλης  όλων των περιοχών όπου υπάρχει μη αναστρέψιμη οικιστική ανάπτυξη με αλλαγή χρήση γης όπου χρειάζεται καθώς επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην Αθήνα όλες οι περιοχές βόρεια των Αμπελοκήπων, οι περιοχές στους πρόποδες του Υμμητού, του Αιγάλεω ήταν δασικές περιοχές αλλά εντάχθηκαν σε σχέδιο πόλης.  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλες πόλεις.

Κτίσματα  Σε όσα κτίσματα υπάρχει νόμιμη άδεια θα πρέπει να λήξει οριστικά η ταλαιπωρία.

Γιά όσα  υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας αλλά δεν υπάρχει οικοδομική άδεια: α)  αρκετά από αυθαίρετα σε υποτιθέμενες δασικές εκτάσεις θα βρεθούν σε γεωργικές εκτάσεις, εάν αλλάξει ο παράλογος ορισμός δάσους  β) οι περιοχές που θα ενταχθούν σε σχέδιο πόλης θα αλλάξουν χρήση γης.  Σε αυτές τις δύο κατηγορίες η τακτοποίση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με αντίστοιχες ρυθμίσεις αυθαιρέτων που έγιναν πρόσφατα.

γ) Για τα υπόλοιπα δηλαδή όσα δεν βρεθούν σε γεωργικές εκτάσεις και δεν ενταχθούν σε σχέδιο πόλης, αφού έχει γίνει η κατηγοριοποίηση δασικών εκτάσεων θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Π.χ. ένα αυθαίρετο σε μια έκταση  κοντά σε σχέδιο πόλης  με χαμηλή κάλυψη θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από ένα αυθαίρετο σε μια περιοχή μακριά από σχέδιο πόλης, με ψηλό ποσοστό κάλυψης.

Υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικών καταπατητών όπου δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας.  Εκεί το δίκιο σαφέστατα είναι με το μέρος της Πολιτείας.  Το κράτος θα πρέπει να δείξει μεγαλοψυχία με γνώμονα την οικονομική κατάσταση του καθενός και ορθολογισμό.  Τα αυθαίρετα είναι και αυτά κτίσματα. Τα κτίσματα αποτελούν μέρος του πλούτου της χώρας.  Είναι τελείως παρόλογο να γίνεται καταστροφή του οικονομικού πλούτου της χώρας με κατεδαφίσεις. Δυο πιθανές λύσεις είναι : 1) να περιέλθει η έκταση στον καταπατητή με αγορά της γης από το δημόσιο 2) να αποζημιώσει το δημόσιο τον ιδιοκτήτη για το κόστος κατασκευής και να το μετατρέψει σε ξενώνα, καταφύγιο, κλπ

Ήπια ελεγχόμενη οικοδόμηση με βάση τη κατηγοριοποίση των δασικων εκτάσεων.  Η Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου.   Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της  Νέας Υόρκης, στο Long Island έχουν αναπτυχεί προάστεια μέσα σε πραγματικό δάσος, όχι «ψευτο-δάσος» σύμφωνα με τον ορισμό της ελληνικής νομοθεσίας.  Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες πόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης.  Γιατί να απαγορεύεται η  οικοδόμηση μέσα στο δάσος;  Υπάρχουν ξέφωτα μέσα σε δασικές εκτάσεις όπου θα μπορούσαν να κτισθούν σπίτια χωρίς να κοπούν δένδρα.

Αντικατάσταση δένδρων  Μπορεί να κόβονται δένδρα στο κέντρο του οικοπέδου και να αντικαθίστανται περιφερειακά. Στην Ελβετία επιτρέπεται η κοπή δένδρων και υπάρχει τέλος αντικατάστασης δηλαδή πληρωμή για την αντικατάσταση σε άλλο σημείο.  Ακόμη και η γειτονική Τουρκία  έχει δείξει πιο προχωρημένη σκέψη και συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Προτείνουμε  κάθε δένδρο που κόβεται να ανικαθίσταται με δύο δένδρα.

Απαλλοτρίωση  η ανταλλαγή  Σε περιπτώσεις που το κράτος θέλει μια έκταση δημόσια δασική η θα πρέπει να δίνεται αποζημίωση  στον  ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις ισχύουσες εμπορικές αξίες,  όπως εξάλλου ορίζει και το Σύνταγμα η να γίνει ανταλλαγή της έκτασης με δημόσια  γεωργική γη ίσης αξίας.  Με δεδομένη το δημοσιονομικά πρόβλημα η πρώτη λύση μπορεί να εφαρμοσθεί σε μικρό βαθμό.

Δάσωση δημόσιων εκτάσεων   Γίνονται προσπάθειες αναδάσωσης απο διάφορους φορείς κυρίως μη κρατικούς.  Γιατί να μην γίνουν προσπάθειες δάσωσης σε όλες τις δημόσιες εκτάσεις και να γεμίσει η Ελλάδα δάση ;  Τα πεύκα φυτώνουν σχεδόν παντού. Αντί το κράτος να προσπαθεί να υφαρπάξει τις περιουσίες των πολιτών ας ορίσει  τις δημόσιες περιοχές που θα δασωθούν και η ιδιωτική πρωτοβουλία θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη προσπάθεια.

Συνδυασμός λύσεων  Μπορεί να εφαρμοσθεί συνδυασμός λύσεων σε κάποια περιοχή π.χ  θα μπορούσε να γίνει ήπια οικοδόμηση σε κάποιες ιδιοκτησίες,  απαλλοτρίωση για άλλες και ανταλλαγή άλλες.

Επανεξέταση δικαστικών υποθέσεων και προστίμων  Πολίτες έχουν καταδικαστεί με βαριές ποινές και πρόστιμα ως καταπατητές δημόσιων δασικών εκτάσεων που στη πραγματικότητα ούτε δασικές ούτε δημόσιες είναι.  Θα πρέπει να επανεξατασθούν  οι υποθέσεις με βάση τα νέα δεδομένα και ως προς το ποινικό και ως προς το διοικητικό μέρος.

Αλλαγή του άρθρου 24 του Συντάγματος  εαν κριθεί απαραίτητο.

Scroll to Top