ΠΙΝΑΚΕΣ 4

ΠΙΝΑΚΕΣ 4

1     2     3     4     5

ΑΕΠ κατά κεφαλή

Στην πρώτη στήλη είναι τιμές ppp και στην δεύτερη nominal. Η ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης (ppp) λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής και εξετάζει τι μπορεί να αγοράσει ο μέσος πολίτης. Είναι καλύτερος δείκτης σε σχέση με την ονομαστική αξία (nominal).  Τα στοιχεία είναι του IMF για το 2018.

GDP per capita (ppp)
Country/Territory Int$
 Qatar 126,898
 Macau 123,892
 Luxembourg 113,337
 Singapore 101,531
 Ireland 83,203
 Brunei 80,920
 United Arab Emirates 75,075
 Kuwait 72,897
 Switzerland 68,060
 Norway 65,510
 Hong Kong 64,596
 San Marino 63,037
 United States 62,794
 Iceland 57,303
 Netherlands 56,328
 Denmark 55,671
 Austria 55,454
 Saudi Arabia 55,335
 Sweden 53,208
 Germany 53,074
 Australia 51,663
 Belgium 51,408
 Finland 48,416
 Canada 48,130
 Bahrain 47,303
 United Kingdom 45,973
 France 45,342
 European Union 43,737
 Japan 42,797
 Malta 42,581
 Oman 41,859
 Italy 41,830
 New Zealand 41,005
 Korea, South 40,111
 Israel 39,919
 Czech Republic 39,743
 Spain 39,715
 Slovenia 38,048
 Cyprus 36,155
 Estonia 35,973
 Lithuania 35,461
 Slovakia 33,736
 Portugal 33,415
 Bahamas, The 32,087
 Trinidad and Tobago 32,014
 Malaysia 31,782
 Poland 31,336
 Hungary 31,102
 Seychelles 30,557
 Latvia 30,304
 Saint Kitts and Nevis 30,207
 Greece 29,592
 Romania 28,206
 Turkey 28,068
 Kazakhstan 27,879
 Croatia 27,579
 Russia 27,147
 Antigua and Barbuda 26,868
 Panama 25,553
 Chile 25,222
 Mauritius 23,751
 Uruguay 23,572
 Equatorial Guinea 22,743
 Bulgaria 21,960
 Iran 21,011
 Libya 20,764
 Montenegro 20,690
 Argentina 20,610
 Belarus 19,994
 Mexico 19,844
 Turkmenistan 19,304
 Thailand 19,051
 Botswana 18,615
 Barbados 18,554
 Palau 18,510
 China 18,236
 Azerbaijan 18,044
 World 17,948
 Gabon 17,875
 Dominican Republic 17,748
 Costa Rica 17,671
 Iraq 17,435
 Serbia 17,434
 Nauru 16,504
 North Macedonia 16,358
 Brazil 16,096
 Grenada 15,557
 Suriname 15,510
 Algeria 15,481
 Maldives 15,307
 Colombia 15,012
 Bosnia and Herzegovina 14,623
 Peru 14,418
 Saint Lucia 13,881
 Mongolia 13,799
 South Africa 13,686
 Paraguay 13,599
 Sri Lanka 13,473
 Albania 13,364
 Lebanon 13,081
 Indonesia 13,079
 Tunisia 12,502
 Egypt 12,412
 Saint Vincent and the Grenadines 12,288
 Georgia 12,004
 Ecuador 11,734
 Kosovo 11,348
 Dominica 11,129
 Namibia 11,101
 Fiji 10,879
 Eswatini 10,637
 Bhutan 10,534
 Armenia 10,343
 Jordan 9,478
 Jamaica 9,326
 Ukraine 9,233
 Philippines 8,951
 Belize 8,648
 Guyana 8,640
 Morocco 8,586
 Uzbekistan 8,556
GDP per capita (nominal)
Country/Territory US$
 Monaco 185,741
 Liechtenstein 165,028
 Luxembourg 114,341
 Macau 86,365
  Switzerland 82,839
 Norway 81,807
 Ireland 77,450
 Iceland 73,191
 Qatar 69,027
 Singapore 64,582
 United States 62,641
 Denmark 60,596
 Australia 57,305
 Sweden 54,112
 Netherlands 52,978
 Austria 51,513
 Finland 49,960
 Hong Kong 48,717
 Germany 48,196
 Belgium 46,556
 Canada 46,125
 United Arab Emirates 43,005
 United Kingdom 42,491
 Andorra 42,030
 New Zealand 41,966
 Israel 41,614
 France 41,464
 Japan 39,287
 European Union 36,532
 Italy 34,318
 Kuwait 34,244
 Puerto Rico 31,651
 Brunei 31,628
 Korea, South 31,363
 Spain 30,524
 Malta 30,075
 Cyprus 28,159
 Turks and Caicos Islands 27,142
 Slovenia 26,234
 Bahrain 24,051
 Saudi Arabia 23,219
 Portugal 23,146
 Czech Republic 22,973
 Estonia 22,928
 Greece 20,324
 Saint Kitts and Nevis 19,829
 Slovakia 19,547
 Lithuania 19,090
 Latvia 18,089
 Palau 17,318
 Uruguay 17,278
 Antigua and Barbuda 16,864
 Trinidad and Tobago 16,844
 Seychelles 16,434
 Oman 16,419
 Hungary 15,939
 Chile 15,923
 Panama 15,575
 Poland 15,424
 Croatia 14,869
 Romania 12,301
 Costa Rica 12,027
 Argentina 11,653
 World 11,297
 Russia 11,289
 Malaysia 11,239
 Mauritius 11,238
 Grenada 10,834
 Saint Lucia 10,315
 Maldives 10,224
 Equatorial Guinea 10,174
 China 9,771
 Mexico 9,698
 Kazakhstan 9,331
 Turkey 9,311
 Bulgaria 9,273
 Nauru 9,030
 Brazil 8,921
 Montenegro 8,761
 Lebanon 8,270
 Botswana 8,259
 Gabon 8,030
 Dominican Republic 7,650
 Saint Vincent and the Grenadines 7,378
 Thailand 7,274
 Libya 7,235
 Serbia 7,234
 Dominica 7,032
 Turkmenistan 6,967
 Peru 6,947
 Colombia 6,651
 Ecuador 6,345
 South Africa 6,340
 Belarus 6,290
 Fiji 6,202
 North Macedonia 6,084
 Bosnia and Herzegovina 5,951
 Suriname 5,950
 Namibia 5,932
 Iraq 5,878
 Paraguay 5,872
 Jamaica 5,356
 Albania 5,254
 Belize 5,025
 Azerbaijan 4,721
 Guyana 4,635
 Guatemala 4,549
 Samoa 4,393
 Tonga 4,364
 Georgia 4,345
 Kosovo 4,281
 Algeria 4,279
 Jordan 4,248
 Armenia 4,212
 Eswatini 4,140
 Mongolia 4,104
 Sri Lanka 4,103
 El Salvador 4,058
 Indonesia 3,894
 Tuvalu 3,701
 Cape Verde 3,654
Scroll to Top