ΠΙΝΑΚΕΣ 1Β

ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Β

Σενάρια οικονομικής Συμμαχίας Ανεξάρτητων χωρών

Σενάριο Β

Εκτός από την Βρετανία και την Ιρλανδία, άλλες τρεις χώρες εξέρχονται από την ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα Κύπρος). Συμμετέχουν στην Συμμαχία Ανεξάρτητων χωρών μαζί με την Νορβηγία και το Ισραήλ. Στην θέση της Ιταλίας θα μπορούσε να είναι η Ισπανία ή ακόμη και η Γαλλία. Η Συμμαχία έχει το 35,52% της παγκόσμιας παραγωγής ενώ η ΕΕ των 23 χωρών μόλις το 15,15% και η Κίνα το 16,29%. Συμμαχία, ΕΕ 23 και Κίνα αθροίζονται στο 66,97%, τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής.  Αν στην Συμμαχία προστεθεί και η Ιαπωνία τότε αποκτά το 41% της παγκόσμιας παραγωγής και η Τριαρχία (Συμμαχία, ΕΕ 23, Κίνα) το 72,90% δηλαδή σχεδόν τα 3/4.

million $ World %
1  United Kingdom 2.829.163 3,24%
2  Italy 2.025.866 2,32%
3  Canada 1.739.110 1,99%
4  Australia 1.417.003 1,62%
Sum 1-5 8.011.142 9,18%
5  Norway 427.041 0,49%
6  Ireland 381.571 0,44%
7  Israel 381.569 0,44%
8  Greece 219.097 0,25%
9  New Zealand 210.475 0,24%
10  Cyprus 24.638 0,03%
Sum 5-10 1.644.391 1,88%
Sum 1-10  9.655.533 11,06%
11  United States 21.344.667 24,46%
Sum 1-11 31.000.200 35,52%
12  China 14.216.503 16,29%
13  European Union 23 13.224.797 15,15%
Sum 1-13 58.441.500 66,97%
14  Japan 5.176.205 5,93%
Sum 1-10 & 14 14.831.738 17,00%
Sum 1-11 & 14 36.176.405 41,46%
Sum 1-14  63.617.705 72,90%
World 87.265.226 100,00%

Σενάριο Γ

Προστίθενται στην Συμμαχία χώρες όπως Ελβετία, Βραζιλία, Αργεντινή, Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα, Σαουδική Αραβία. Έτσι φθάνει σχεδόν το μισό (48,73%) της παγκόσμιας παραγωγής ενώ η ΕΕ έχει μόνο το 15,15%. Η Τριαρχία (Συμμαχία, ΕΕ 23, Κίνα) αθροίζεται στο 80,18% ή τα 4/5 της παγκόσμιας παραγωγής. 

million $ World %
1  United Kingdom 2.829.163 3,24%
2  Italy 2.025.866 2,32%
3  Canada 1.739.110 1,99%
4  Australia 1.417.003 1,62%
Sum 1-4 8.011.142 9,18%
5  Norway 427.041 0,49%
6  Ireland 381.571 0,44%
7  Israel 381.569 0,44%
8  Greece 219.097 0,25%
9  New Zealand 210.475 0,24%
10  Cyprus 24.638 0,03%
Sum 5-10 1.644.391 1,88%
Sum 1-10 9.655.533 11,06%
11  Brazil 1.960.190 2,25%
12   Switzerland 742.000 0,85%
13  Argentina 477.743 0,55%
14  Hong Kong 381.720 0,44%
15  South Africa 371.298 0,43%
Sum 11-15 3.932.951 4,51%
Sum 1-15 13.588.484 15,57%
16  Japan 5.176.205 5,93%
17 South Korea 1.656.674 1,90%
18  Saudi Arabia 762.259 0,87%
Sum 16-18 7.595.138 8,70%
Sum 1-18 21.183.622 24,27%
19  United States 21.344.667 24,46%
Sum 1-19 42.528.289 48,73%
20  China 14.216.503 16,29%
21  European Union 23 13.224.797 15,15%
Sum 1-21 69.969.589 80,18%
World 87.265.226 100,00%

Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα. Οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκτός ΕΕ και όχι το τέλος του κόσμου όπως το παρουσιάζουν οι κακοί δαίμονες, οι ευρώδουλοι. Επιπλέον αναμένεται μια Συμμαχία Ανεξάρτητων χωρών. Θα έχει ως βάση τις αγγλόφωνες χώρες που απαρτίζουν το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Εκτός από την Τριαρχία, υπάρχει και η περίπτωση της Τετραρχίας. Περισσότερα δείτε στην κατηγορία Νέα Ένωση των Περιεχομένων 1.

προηγούμενο σενάριο

 

Scroll to Top