ΠΙΝΑΚΕΣ 1

ΠΙΝΑΚΕΣ 1

1     2     3     4     5

Σενάρια οικονομικής Συμμαχίας Ανεξάρτητων χωρών

Εξετάζονται διάφορα σενάρια για την αναμενόμενη Συμμαχία. Είναι ασκήσεις επί χάρτου. Οι χώρες αναφέρονται ενδεικτικά. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη μορφή και τη σύνθεση που θα έχει η Συμμαχία. 

Σενάριο Α

Η οικονομία των ΗΠΑ είναι μεγαλύτερη από αυτή της ΕΕ. Η οικονομική Συμμαχία των αγγλόφωνων χωρών θα έχει το 32% (το 1/3) της παγκόσμιας παραγωγής. Η ΕΕ 26 χωρίς την Βρετανία και την Ιρλανδία θα πέσει στο 17,76% δηλαδή περίπου το μισό της Συμμαχίας.  

million $ World %
World 87.265.226 100,00%
 United States 21.344.667 24,46%
 United Kingdom 2.829.163 3,24%
 Canada 1.739.110 1,99%
 Australia 1.417.003 1,62%
 Ireland 381.571 0,44%
 New Zealand 210.475 0,24%
Subtotal 1 27.921.989 32,00%
 European Union 28 18.705.132 21,43%
 European Union 26 15.494.398 17,76%

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (PIGS) έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η έξοδος από την ΕΕ θα τις βοηθήσει. Αν προσαρτηθούν στην οικονομική  Συμμαχία των Ανεξάρτητων χωρών τότε η Συμμαχία αποκτά το 36,24% ενώ η ΕΕ των 21 κρατών πέφτει στο 13,52%. Δηλαδή η Συμμαχία θα έχει σχεδόν τριπλάσιο οικονομικό μέγεθος από την ΕΕ. 

P.I.G.S.
 Italy 2.025.866 2,32%
 Spain 1.429.140 1,64%
 Portugal 239,473 0,00%
 Greece 219.097 0,25%
 Cyprus 24.638 0,03%
Subtotal 2 3.698.980 4,24%
Subtotal 1+2 31.620.969 36,24%
 European Union 21 11.795.418 13,52%

Αν μάλιστα πάρουν μέρος στην Συμμαχία και οι δύο ευρωπαϊκές χώρες που είναι εκτός ΕΕ (πλην των Βαλκανικών χωρών) τότε (η Συμμαχία) μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. 

 Switzerland 742.000 0,85%
 Norway 427.041 0,49%
Subtotal 3 1.169.041 1,34%
Total (1+2+3) 32.790.010 37,58%

Μία περίπτωση είναι να χωριστεί η Συμμαχία σε μπλοκ ή γκρουπ. Τα Βαλκάνια και ένα μέρος της Ανατολικής Μεσογείου (Α) έχουν το οικονομικό μέγεθος της Αυστραλίας, μεταξύ Φλόριντα (1 τρις $) και Νέας Υόρκης (1,7 τρις $). Η Ουγγαρία ιστορικά δεν θεωρείται μέρος των Βαλκανίων αλλά γεωγραφικά είναι μέσα στην χερσόνησο.  Μπορεί με αυτό τον τρόπο να γίνει ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως μπλοκ της Συμμαχίας Ανεξάρτητων χωρών. Αν και δεν έχει μεγάλο οικονομικό  μέγεθος η περιοχή, είναι πολύ σημαντική γεωστρατηγικά. Μια άλλη περίπτωση με λιγότερες πιθανότητες είναι η δημιουργία Ορθόδοξου γκρουπ χωρών (Γ). Εναλλακτικά μπορεί να προστεθούν οι υπόλοιπες  Ορθόδοξες χώρες (Β) στο πρώτο γκρουπ και να δημιουργηθεί Βυζαντινο-Ορθόδοξο γκρουπ. Ακόμα και χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία θα μπορούσαν δυνητικά να συμμετέχουν κάτω από προϋποθέσεις (Δ).

Α million $ Β million $
 Israel 381.569  Russia 1.610.381
 Romania 244.158  Ukraine 134.887
 Greece 219.097  Belarus 60.951
 Hungary 168.778  Georgia 17.214
 Bulgaria 67.044  Armenia 13.105
 Croatia 61.252 1.836.538
 Lebanon 58.281 Γ
 Slovenia 55.088  Russia 1.610.381
 Serbia 52.424  Romania 244.158
 Cyprus 24.638  Greece 219.097
 Bosnia  20.152  Ukraine 134.887
 Albania 15.960  Bulgaria 67.044
 North Macedonia 12.884  Belarus 60.951
 Moldova 12.037  Serbia 52.424
 Kosovo 8.126  Cyprus 24.638
 Montenegro 5.443  Georgia 17.214
1.406.931  Armenia 13.105
 North Macedonia 12.884
Δ  Moldova 12.037
 Egypt 299,589  Montenegro 5.443
 Turkey 706,237 2.474.263
Sum 1005,826

Ένα παράδειγμα διαχωρισμού χωρών σε μπλοκ ή τμήματα είναι:

  • Βρετανία, Ιρλανδία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ
  • Βυζάντιο (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, ΠΓΔΜ κλπ) 
  • Ρωσία και χώρες Βορειοανατολικής Ευρώπης
  • ...

 

δείτε  ακόμη δύο σενάρια

Scroll to Top