ΠΙΝΑΚΕΣ 5

ΠΙΝΑΚΕΣ 5

1     2     3     4     5

Πληθυσμός χωρών

Παρουσιάζεται ο πληθυσμός των πρώτων 120 χωρών και το ποσοστό τους επί του παγκόσμιου πληθυσμού.

Country Population world % 
 China 1,402,291,520 18.0%
 India 1,361,261,670 17.5%
 United States 329,549,922 4.24%
 Indonesia 266,911,900 3.43%
 Pakistan 219,346,520 2.82%
 Brazil 211,416,147 2.72%
 Nigeria 206,139,587 2.65%
 Bangladesh 168,473,188 2.17%
 Russia 146,745,098 1.89%
 Mexico 126,577,691 1.63%
 Japan 125,950,000 1.62%
 Philippines 108,519,075 1.39%
 Egypt 100,276,531 1.29%
 Ethiopia 98,665,000 1.27%
 Vietnam 96,208,984 1.24%
 DR Congo 89,561,404 1.15%
 Iran 83,380,171 1.07%
 Turkey 83,154,997 1.07%
 Germany 83,149,300 1.07%
 France 67,076,000 0.862%
 Thailand 66,495,580 0.855%
 United Kingdom 66,435,550 0.854%
 Italy 60,238,522 0.774%
 South Africa 58,775,022 0.755%
 Tanzania 55,890,747 0.718%
 Myanmar 54,339,766 0.698%
 South Korea 51,780,579 0.666%
 Colombia 49,395,678 0.635%
 Kenya 47,564,296 0.611%
 Spain 47,100,396 0.605%
 Argentina 44,938,712 0.578%
 Algeria 43,000,000 0.553%
 Sudan 42,440,570 0.546%
 Ukraine 41,879,904 0.538%
 Uganda 40,299,300 0.518%
 Iraq 39,127,900 0.503%
 Poland 38,379,000 0.493%
 Canada 38,000,148 0.488%
 Morocco 35,874,060 0.461%
 Saudi Arabia 34,218,169 0.440%
 Uzbekistan 34,137,203 0.439%
 Malaysia 32,755,760 0.421%
 Afghanistan 32,225,560 0.414%
 Venezuela 32,219,521 0.414%
 Peru 32,131,400 0.413%
 Angola 31,127,674 0.400%
 Ghana 30,280,811 0.389%
 Mozambique 30,066,648 0.386%
 Nepal 29,996,478 0.386%
 Yemen 29,825,968 0.383%
 Cameroon 26,545,864 0.341%
 Madagascar 26,251,309 0.337%
 Ivory Coast 25,823,071 0.332%
 Australia 25,683,852 0.330%
 North Korea 25,450,000 0.327%
 Taiwan 23,604,265 0.303%
 Niger 22,314,743 0.287%
 Sri Lanka 21,803,000 0.280%
 Burkina Faso 20,870,060 0.268%
 Mali 20,250,833 0.260%
Country Population world % 
 Romania 19,405,156 0.249%
 Malawi 19,129,952 0.246%
 Chile 19,107,216 0.246%
 Kazakhstan 18,685,560 0.240%
 Zambia 17,885,422 0.230%
 Syria 17,500,657 0.225%
 Ecuador 17,468,892 0.225%
 Netherlands 17,457,331 0.224%
 Guatemala 16,604,026 0.213%
 Chad 16,244,513 0.209%
 Senegal 16,209,125 0.208%
 Somalia 15,893,219 0.204%
 Cambodia 15,288,489 0.197%
 Zimbabwe 15,159,624 0.195%
 South Sudan 12,778,250 0.164%
 Rwanda 12,374,397 0.159%
 Guinea 12,218,357 0.157%
 Benin 11,733,059 0.151%
 Tunisia 11,722,038 0.151%
 Haiti 11,577,779 0.149%
 Belgium 11,524,454 0.148%
 Bolivia 11,469,896 0.147%
 Cuba 11,209,628 0.144%
 Burundi 10,953,317 0.141%
 Greece 10,724,599 0.138%
 Czech Republic 10,693,939 0.137%
 Jordan 10,662,428 0.137%
 Dominican Republic 10,358,320 0.133%
 Sweden 10,338,368 0.133%
 Portugal 10,276,617 0.132%
 Azerbaijan 10,067,108 0.129%
 United Arab Emirates 9,890,400 0.127%
 Hungary 9,772,756 0.126%
 Belarus 9,408,400 0.121%
 Israel 9,188,100 0.118%
 Honduras 9,158,345 0.118%
 Tajikistan 9,127,000 0.117%
 Papua New Guinea 8,935,000 0.115%
 Austria 8,902,600 0.114%
 Switzerland 8,603,899 0.111%
 Sierra Leone 7,901,454 0.102%
 Togo 7,538,000 0.0969%
 Hong Kong (China) 7,500,700 0.0964%
 Paraguay 7,152,703 0.0919%
 Laos 7,123,205 0.0916%
 Bulgaria 6,951,482 0.0894%
 Serbia 6,963,764 0.0895%
 Libya 6,871,287 0.0883%
 Lebanon 6,825,442 0.0877%
 Kyrgyzstan 6,533,500 0.0840%
 El Salvador 6,486,201 0.0834%
 Nicaragua 6,460,411 0.0830%
 Turkmenistan 6,031,187 0.0775%
 Denmark 5,822,763 0.0748%
 Singapore 5,703,600 0.0733%
 Finland 5,527,573 0.0710%
 Congo 5,518,092 0.0709%
 Central African Republic 5,496,011 0.0706%
 Slovakia 5,456,362 0.0701%
Scroll to Top