ΠΙΝΑΚΕΣ 3

ΠΙΝΑΚΕΣ 3

1     2     3     4     5

ΑΕΠ χωρών

Παρουσιάζονται οι πρώτες 120 από τις 180+ χώρες.  Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια δολάρια. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αφορά την οικονομική ισχύ και δείχνει την παραγωγή σε ένα έτος. Εξαρτάται από το κατά κεφαλήν εισόδημα (Πίνακες 4) και τον πληθυσμό (Πίνακες 5). Κάποιες από τις ισχυρές οικονομικά χώρες οφείλουν την ισχύ τους στον μεγάλο πληθυσμό και έχουν πολύ χαμηλά κατά κεφαλήν εισοδήματα. Παραδείγματα είναι η Κίνα και η Ινδία που βρίσκονται στην 1η και την 2η θέση σε πληθυσμό αλλά ως προς το κατά κεφαλή εισόδημα κάτω από την 70η και την 140η. Για αυτό δεν συμμετέχουν στις G7. 

1  United States 21,344,667
 European Union 18,705,132
2  China 14,216,503
3  Japan 5,176,205
4  Germany 3,963,880
5  India 2,971,996
6  United Kingdom 2,829,163
7  France 2,761,633
8  Italy 2,025,866
9  Brazil 1,960,190
10  Canada 1,739,110
11  Korea, South 1,656,674
12  Russia 1,610,381
13  Spain 1,429,140
14  Australia 1,417,003
15  Mexico 1,241,450
16  Indonesia 1,100,911
17  Netherlands 914,003
18  Saudi Arabia 762,259
19   Switzerland 742,000
20  Turkey 706,237
 Taiwan 601,431
21  Poland 593,295
22  Sweden 547,123
23  Belgium 531,813
24  Thailand 516,662
25  Iran 484,663
26  Argentina 477,743
27  Austria 457,637
28  Nigeria 444,916
29  United Arab Emirates 427,876
30  Norway 427,041
 Hong Kong 381,720
31  Ireland 381,571
32  Israel 381,569
33  Malaysia 373,447
34  Singapore 372,807
35  South Africa 371,298
36  Philippines 356,682
37  Denmark 349,524
38  Colombia 336,599
39  Bangladesh 314,656
40  Egypt 299,589
41  Chile 295,614
42  Pakistan 278,019
43  Finland 276,572
44  Vietnam 260,301
45  Czech Republic 246,161
46  Romania 244,158
47  Portugal 239,473
48  Peru 232,080
49  Iraq 225,257
50  Greece 219,097
51  New Zealand 210,475
52  Qatar 193,502
53  Algeria 183,687
54  Hungary 168,778
55  Kazakhstan 164,207
56  Kuwait 136,940
57  Ukraine 134,887
58  Morocco 121,350
59  Slovakia 109,863
60  Ecuador 106,289
 Puerto Rico 103,506
61  Kenya 99,246
62  Angola 92,191
63  Ethiopia 90,968
64  Dominican Republic 84,837
65  Sri Lanka 84,164
66  Guatemala 82,335
67  Oman 79,458
68  Venezuela 76,458
69  Panama 70,155
70  Luxembourg 69,634
71  Ghana 68,258
72  Bulgaria 67,044
73  Myanmar 65,665
74  Croatia 61,252
75  Tanzania 61,032
76  Belarus 60,951
77  Costa Rica 60,459
78  Uruguay 60,231
79  Syria 60,043
80  Lebanon 58,281
 Macau 58,055
81  Slovenia 55,088
82  Lithuania 54,240
83  Serbia 52,424
84  Turkmenistan 50,346
85  Uzbekistan 49,199
86  Congo 48,458
87  Côte d'Ivoire 45,252
88  Azerbaijan 45,248
89  Libya 44,964
90  Jordan 44,256
91  Bolivia 43,687
92  Paraguay 42,352
93  Cameroon 39,219
94  Bahrain 38,952
95  Tunisia 36,204
96  Latvia 35,721
97  Sudan 31,468
98  Estonia 31,026
99  Uganda 30,368
100  Yemen 29,079
101    Nepal 28,922
102  El Salvador 26,989
103  Cambodia 26,979
104  Senegal 25,320
105  Honduras 24,651
106  Cyprus 24,638
107  Zambia 24,615
108  Iceland 24,544
109  Trinidad and Tobago 22,438
110  Zimbabwe 22,290
111  Papua New Guinea 21,453
112  Laos 20,153
113  Bosnia and Herzegovina 20,152
114  Afghanistan 19,990
115  Botswana 19,651
116  Mali 17,833
117  Georgia 17,214
118  Gabon 16,709
119  Jamaica 16,152
120  Albania 15,960
Scroll to Top