σχεδιάγραμμα άξονα αριστεράς κέντρου δεξιάς

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ενδεικτικά παρουσιάζεται που τοποθετούνται τα πολιτικά δίκτυα στον άξονα αριστεράς - κέντρου -  δεξιάς. Όπως εξηγείται οι θέσεις μπορεί να μεταβληθούν λίγο στο μέλλον και ως συνέπεια να υπάρξει και ελαφρά μετατόπιση της τοποθέτησης. Δεν θα υπάρξουν όμως σημαντικές αλλαγές. Ας το πάρουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το ΑΔΑΣ τοποθετείται στα τμήματα 1 - 2 - 3 του διαγράμματος. Δεν συμπεριλαμβάνει όλο το 1 και  πιάνει ένα κομμάτι από  το 4. Η ΔΕΚΑ βρίσκεται στο 4 & 5. Η Νέα Αρχή βρίσκεται στο 6 - 7 - 8. Δεν συμπεριλαμβάνει όλο το 8 και πιάνει ένα κομμάτι από το 5. Πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι του ΑΔΑΣ σε 1 - 4 και της Νέας Αρχής σε 5 - 8 θα καθοριστεί από αυτούς που συμμετέχουν και τις θέσεις που θα διατυπωθούν. 

Μεταξύ των τριών πολιτικών δικτύων υπάρχει μια αλληλοκάλυψη που επιθυμούμε όμως να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Δεν ξεκινάει το ένα εκεί ακριβώς που τελειώνει το άλλο αλλά περίπου. Ναι μεν υποστηρίζουμε την πολυσυλλεκτικότητα αλλά ταυτόχρονα και τις πιο καθαρές θέσεις και τοποθετήσεις. Δηλαδή η πολυσυλλεκτικότητα να είναι με μέτρο γιατί αλλιώς δημιουργείται ένας ιδεολογικός αχταρμάς και πολύ θολό τοπίο. Στην ΔΕΚΑ λόγω της τοποθέτησης της στο κέντρο, υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια συνδυασμού θέσεων και ιδεών από τα αριστερά και τα δεξιά. 

Οι πιο καθαρές θέσεις ενδεχομένως να μικραίνουν κάπως το ποσοστό ψηφοφόρων διότι απευθύνονται σε μικρότερη εκλογική βάση. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα διότι δεν βλέπουμε αρνητικά τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Επιπλέον είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής. Είναι τελείως άδικο και ξεπερασμένη τακτική να παίρνει «με το ζόρι» το πρώτο κόμμα ένα ποσοστό που δεν τους το δίνουν οι ψηφοφόροι. Εκ των πραγμάτων, με απλή αναλογική, είναι δύσκολο να έχει ένα κόμμα αυτοδυναμία.

Αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με συμμαχία κομμάτων. Και αυτή μιας μορφής συγκυβέρνηση είναι, αν η συμμαχία πάρει αυτοδυναμία. Η διαφορά είναι πως η συμμαχία αποφασίζεται πριν τις εκλογές και η συγκυβέρνηση μετά. Το αν θα κάνουν συμμαχία προεκλογική τα κόμματα είναι θέματα τακτικής και κατά περίπτωση το αποφασίζουν. Δεν είμαστε υπέρ του κατακερματισμού αλλά ούτε της υπερβολικής πολυσυλλεκτικότητας που δημιουργεί θολές απόψεις και θολό πολιτικό στίγμα. Υποστηρίζουμε απλή αναλογική. Και τα δύο αυτά οδηγούν σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή προεκλογικές συμμαχίες.

Scroll to Top